Judit Padrès

Coach personal i Constel·ladora familiar

Vaig començar treballant amb diferents col·lectius des del marc de l’educació social i al cap d’uns anys em vaig adonar que volia fer-ho des d’un altre enfoc… No sabia quin, però en el món social, que tant m’ha ensenyat, m’hi faltava alguna peça. Descobrir primer la programació neurolingüística i després el coaching em va fer sentir que havia trobat la vessant laboral en la qual em volia desenvolupar: acompanyar a les persones que volguessin, en els seus processos de canvi personal (i laboral) i en pro del seu benestar i realització.

Més tard he continuat la meva formació sumant més coaching, la hipnosis ericksoniana i en els darrers anys també l’enfoc sistèmic de les constel·lacions familiars.

El treball personal i la formació contínua m’ajuden a poder seguir desenvolupant aquesta tasca que tant m’aporta. Procuro contribuir, durant les estones que els clients veniu a consulta, a què pugueu seguir creant una vida coherent amb qui sou, a la vegada que aneu guanyant recursos per viure i estar millor.

[+] Web de la Judit