Psicologia clínica

El psicòleg clínic és l’especialista en l’ajuda a la persona afectada de problemes emocionals o conductuals. 

A partir de la comprensió dels conflictes afectius (diagnòstic) acompanya i ajuda la persona a resoldre’ls (psicoteràpia).

Des del nostre servei contemplem l’atenció psicològica de tipus clínic en tots aquells casos  que afecten l’afectivitat i la conducta humana. En general, qualsevol tipus de malestar emocional

En fem el diagnòstic, la psicoteràpia i /o l’assessorament i l’orientació. 

Va adreçat a infants adolescents i adults.

Tractem:

  • Problemes de conducta.
  • Trastorns afectius (depressions, ansietat, fòbies…)
  • Trastorns de l’alimentació (anorèxia, bulímia…)
  • Quadres obsessius. 
  • Trastorns reactius a situacions traumàtiques (estrès)
  • Alteracions en el control d’esfínters (enuresi, encopresi)
  • Quadres somàtics d’origen psicològic.
  • Situacions de baix rendiment escolar o laboral provocades per alteracions emocionals. 
  • Conflictes relacionals ( familiars, d’amistats, de parella)
  • … i en general , tot el que implica un tipus d’ajuda per a la millora en el creixement humà i en el benestar emocional.