Coaching i Programació neurolingüística

Un coach en programació neurolingüística ens ajuda a buscar solucions i a connectar amb els propis recursos personals.

El coaching i la programació neurolingüística (PNL) són metodologies generatives, ajuden a crear situacions noves. I aquestes metodologia estan orientades sobretot:

a les solucions,
a que la persona trobi les seves respostes,
a que la persona s’escolti,
a que la persona trobi els seus propis recursos.

I permeten més autoconeixement i tenir noves eines per gestionar les situacions que podem trobar-nos en el dia a dia. També en el cas de la PNL és molt útil per treballar amb la comunicació que té un mateix amb els altres i amb si mateix.

Ajuden a:

  • La pressa de decisions en algún tema específic.
  • La gestió de moments de canvi.
  • Realitzar canvis personals o professionals.
  • Augmentar els recursos a l’hora de fer front a determinades situacions.
  • Avançar en situació de bloqueig.