Logopeda

El logopeda és el professional especialitzat en alteracions de la comunicació i funcions associades. 

Fem detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació.  

 

Tractem:

  • Alteracions de la comunicació secundàries a dèficits auditius o visuals.
  • Trastorns del desenvolupament del llenguatge.
  • Retards i trastorns específics del llenguatge. 
  • Retards i trastorns de la parla.
  • Retards d’adquisició i trastorns del procés de lectoescriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia) 
  • Disfèmies i demés trastorns del ritme i la fluència.
  • Disfuncions orofacials com: deglució atípica, respiració oral i alteracions de la masticació.   
  • Trastorns de la comunicació secundaris a malalties neurològiques: afàsies, disàrtries, agnòsies, apràxies, trastorns de la memòria i trastorns de les funcions executives. 
  • Disfàgies: trastorns de la deglució per alteracions neurològiques. 

Atenció domiciliària en casos de mobilitat reduïda.  

Treballem en equip interdisciplinàriament i estem en contacte amb altres professionals (pediatres, neuròlegs, psiquiatres, educadors, mestres i treballadors socials).