Psicopedagogia

El psicopedagog és l’especialista en l’ajuda a la persona que té problemes d’aprenentatge.

A partir de l’anàlisi dels processos d’aprenentatge afectat (diagnòstic) , planteja un treball pedagògic individual i específic que ajuda a la persona a resoldre’ls (teràpia psicopedagògica).

Des del nostre servei contemplem l’atenció psicopedagògica en tots aquells processos que afecten l’aprenentatge.

En fem diagnòstic, la reeducació i/o l’assessorament i l’orientació.

Tractem:

  • Dificultats d’aprenentatge derivades d’un retard general del desenvolupament. 
  • Trastorns específics en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura ( dislèxies, disortografies, disgrafies…)
  • Dificultats específiques en el raonament lògic-matemàtic.
  • Quadres d’hiperactivitat amb dèficit d’atenció.
  • Orientació vocacional i professional als joves. 
  • Tècniques d’estudi. 
  • … i en general, tot el que implica un tipus d’ajuda per a millora en el desenvolupament de les tasques educatives. 

Treballem en equip interdisciplinàriament i estem en contacte, quan cal, amb altres professionals (pediatres, neuròlegs, psiquiatres, educadors, mestres i treballadors socials)